Mời các bạn chia sẻ tài liệu cho cộng đồng!

Chọn tài liệu:          Danh mục:   

Mô tả tài liệu:    


- Tổng số tài liệu được chia sẻ: 1057794

Tìm tài liệu

Tài liệuDanh mụcNgười đăngNgày đăng
Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ: Tập 2 (Phần 2) Giáo trình Hóa học, Cơ sở Hóa học hữu cơ, Hợp chất dị vòng, Hợp chất cao phân tử, Danh pháp ankaloit, Cấu tạo ankaloit,Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ: Tập 2 (Phần 2),Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:29 PM
Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 1 Tư tưởng kinh tế, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Tư tưởng kinh tế thời cổ, Tư tưởng kinh tế thời trung cổ, Tư tưởng kinh tế phương Đông, Tư tưởng kinh tế phương Tây,Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 1,Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học 9/3/2016 5:31:29 PM
Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 2 Tư tưởng kinh tế, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Tư tưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa, Học thuyết kinh tế, Học thuyết kinh tế tư bản cổ điển, Học thuyết kinh tế tư sản tầm thường,Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 2,Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 1 Hóa học phân tích định lượng, Giáo trình Hóa học phân tích định lượng, Sai số trong phân tích định lượng, Phân tích theo phương pháp thống kê, Phương pháp phân tích thể tích, Nguyên tắc phương pháp phân tích thể tích,Giáo trình Hóa học phân tích định lượng 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2 Hóa học phân tích định lượng, Giáo trình Hóa học phân tích định lượng, Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử, Phương pháp chuẩn độ kết tủa, Trường hợp chuẩn độ đối xứng, Chuẩn độ hỗn hợp,Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1 Dạy Đạo đức ở tiểu học, Giáo trình Dạy Đạo đức ở tiểu học, Đại cương về đạo đức, Đạo đức học, Phạm trù cơ bản của đạo đức, Quan hệ đạo đức với ý thức,Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1,Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học 9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2 Dạy Đạo đức ở tiểu học, Giáo trình Dạy Đạo đức ở tiểu học, Phương pháp dạy Đạo đức ở tiểu học, Phương tiện dạy Đạo đức ở tiểu học, Hình thức dạy Đạo đức ở tiểu học, Đặc điểm môn Đạo đức ở tiểu học,Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2,Khoa Học  9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1 Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Cơ sở nghiên cứu khoa học,Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu kho 9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2 Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, Giai đoạn nghiên cứu khoa học, Đánh giá nghiên cứu khoa học, Tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học, Làm bài nghiên cứu khoa học,Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa  9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 1 Phương pháp dạy học Vật lí, Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí, Dạy Vật lí ở trường THPT, Đại cương Phương pháp dạy học Vật lí, Nhiệm vụ dạy học Vật lí, Mục tiêu dạy học Vật lí,Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 1,Khoa Học Xã Hộ 9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 2 Phương pháp dạy học Vật lí, Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí, Phương pháp thuyết trình trong dạy Vật lí, Phương pháp đàm thoại trong dạy Vật lí, Tổ chức dạy học Vật lí, Kế hoạch dạy học Vật lí,Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phầ 9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1 Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Giáo trình Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Xã hội chủ nghĩa sơ khai, Xã hội chủ nghĩa ở nước Anh, Xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVI, Xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVII,Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1,Khoa Học Xã Hội,T 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 2 Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Giáo trình Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa ở Pháp, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa TK XVIII, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa TK XIX, Học thuyết tư tưởng Xã hội chủ nghĩa,Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ ngh 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên) Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình Thực hành phân tích định lượng, Chuẩn độ axit yếu, Chuẩn độ bazơ yếu, Chuẩn độ đa axit, Chuẩn độ đo bazơ,Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên),Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 - Trần Thị Yến (chủ biên) Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình Thực hành phân tích định lượng, Định lượng Fe bằng phương pháp pemanganat, Định lượng đồng bằng phương pháp Iot, Chuẩn độ kết tủa, Chuẩn độ phức chất,Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 - Trần Thị Yế 9/3/2016 5:31:34 PM
Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 1 Ngữ pháp tiếng Việt, Tài liệu tham khảo Ngữ pháp tiếng Việt, Thành tựu nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Loại trong tiếng Việt, Nghĩa của loại trong tiếng Việt,Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần  9/3/2016 5:31:34 PM
Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 2 Ngữ pháp tiếng Việt, Tài liệu tham khảo Ngữ pháp tiếng Việt, Câu không chủ ngữ, Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Cấu trúc thông báo câu tiếng Việt, Cặp phụ từ trong tiếng Việt,Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 2,Khoa Học Xã Hội,Ngôn ngữ  9/3/2016 5:31:34 PM
(NB) Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 1 Chiến thuật từng người trong chiến đấu, Giáo trình Chiến thuật trong chiến đấu, Động tác đứng trong chiến đấu, Vận động trong chiến đấu, Lợi dụng địa hình trong chiến đấu, Lợi dụng địa vật trong chiến đấu,(NB) Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến  9/3/2016 5:31:35 PM
Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2 Chiến thuật từng người trong chiến đấu, Giáo trình Chiến thuật trong chiến đấu, Chiến thuật cá nhân chiến đấu, Cá nhân chiến đấu trong tấn công, Cá nhân chiến đấu trong phòng ngự, Phòng ngự ban đêm,Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2, 9/3/2016 5:31:35 PM
Pháp luật đại cương - Phạm Thị Thu Thanh Pháp luật đại cương, Văn bản quy phạm pháp luật, Phân loại văn bản quy phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật, Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật,Pháp luật đại cương - Phạm Thị Thu Thanh,Kinh Tế - Quản Lý,Luật học 9/3/2016 5:31:36 PM
Trang: 52883  52884  52885  52886  52887  52888  52889  52890  

Trồng rau đậu, hoa màu


Cây làm thuốc, con làm thuốc

Rau hoa quả làm thuốc (Thảo dược)


Nước tưới và tưới nước

Tưới nước và tiết kiệm nước tưới

Bảo quản, chế biến sau thu hoạchNÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK
HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC
Giỏ hàng

Bạn chưa bỏ gì vào giỏ hàng

Lịch sử hóa đơn

GIÁ NÔNG SẢN
Lợn hơi
55,000/Kg
Điều hạt thô
26,000/Kg
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
21,000/Kg
Muối hạt
5,500/Kg
Muối iốt
6,000/Kg
Gà Tam Hoàng hơi
72,000/Kg
Gà Công nghiệp hơi
45,000/Kg
Thịt nạc đùi bò
220,000/Kg
Thịt bò thăn
260,000/Kg
Thịt lợn đùi
85,000/Kg
Thịt nạc
95,000/Kg
Trứng vịt
34,000/Kg
Trứng gà công nghiệp
25,000/Kg
Vừng vàng loại 1
65,000/Kg
Đậu đen loại 1
50,000/Kg

Xem giá các mặt hàng khácXem giá các mặt hàng khác

iEURO2020 phân tích: 2 phút ghi 2 bàn, Hà Nội FC đánh bại HAGL để xây chắc ngôi đầu V-League
by bongdahay
Máy lạnh âm trần luôn được tích hợp công nghệ làm mát nhanh
by tranthibinh
Dabet đưa tin: Báo Pháp dự đoán Quang Hải tiếp tục đá chính
by content
Máy lạnh âm trần Daikin 5hp inverter/ Máy lạnh âm trần ưu chuộng hiện nay
by haichaukinhdoanh
Mẹo vệ sinh tủ lạnh đơn giản nhưng hiệu quả
by toilaaithe
HOA LAN BÍ KÍP

Hoa Lan Bí Kíp #1
Chiêu số 1: Những nguyên tắc cơ bản cho người trồng lan: - Khô nhưng không hạn. - Ẩm nhưng không ướt.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #27
Chiêu số 27: Nên hứng nước mưa để tưới cho lan trong khi nước máy làm đọng muối vào cây.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #47
Chiêu số 47: Dùng một phần sữa một phần nước để chùi hay làm bóng lá lan. Thật kỳ diệu vì vừa không độc hại mà lại có sẵn.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #75
Chiêu số 75: Ngoài ra khi cây đã đâm chồi hoa hay ra nụ không cần bón phân nữa.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #16
Chiêu số 16: Vào mùa nóng, khô, ta có thể nhúng cả chậu vào nước sạch hoặc (nếu cần) nhúng toàn thân cây lan vào nước khoảng 15 phút. Làm như vậy mỗi tháng ta có thể ngăn ngừa sâu bọ làm ổ và rửa sạch những chất khoáng tồn đọng trong chậu.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #63
Chiêu số 66: Nếu bạn muốn khử trùng mà không dùng đến lửa thì dùng 10% thuốc tẩy giặt Chlorox (bleach) hay 3% nước Oxy già (H2O2) pha với nước.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #24
Chiêu số 24: Hoa lan thích phun nước như sương.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #87
Chiêu số 87: Khi thấy cây lan èo uột vàng úa mà bón thêm phân, tưới thêm nước là sớm đưa cây lan về cõi chết.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #87
Chiêu số 87: Khi thấy cây lan èo uột vàng úa mà bón thêm phân, tưới thêm nước là sớm đưa cây lan về cõi chết.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #55
Chiêu số 55: Hoa lan cần 50% độ ẩm hay hơn. Đặt cây lan trên một cái khay có đá cuội và nước. Đừng để nước chạm chậu cây.theo hoalanvietnam.org

chợ nông sản

Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

Tham gia ngay

KỸ THUẬT THỦY SẢN

Kỹ thuật nuôi tômKỹ thuật nuôi cá


Các chuyên đề khác

Video clip nông nghiệp, thủy sản
Hỏi - đáp, thảo luận
Tin tức về các kỹ thuật mới
Các cơ quan khuyến nông - ngư
Các cơ sở đào tạo & nghiên cứu
Sách, giáo trình và website

WEBSITE LIÊN KẾT