KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM

Đánh giá: 0 người đã đánh giá bài báo này.
Người viết: khachnonghoc, ngày 7/29/2013, trong mục "TIN NÔNG NGHIỆP"
Tóm tắt: KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM

KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM

 

Sơ thảo luận chứng kinh tế - kĩ thuật cho dự án nuôi tôm sú công nghiệp trên diện tích 1 ha

VietLinh ©

 

1. Sản phẩm và thị trường

2. Mục tiêu kinh tế - xã hội của dự án

3. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và trang thiết bị

4. Xây dựng

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của dự án

6. Tài chính

7. Phân tích hiệu quả kinh tế

 

1. Sản phẩm và thị trường:

Sản phẩm: Tôm sú (Penaeus monodon) là một nguồn cung cấp chất đạm thực phẩm quí giá.

Thị trường: Thị trường tôm sú được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng trong nhiều năm tới. Các chủ trương và chính sách của nhà nước ta cũng đã nhấn mạnh việc tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm sú.

Hiện nay ở Việt Nam tôm sú được nuôi tại các vùng ven biển Hải Phòng, Nha Trang, Khánh Hoà, Phú khánh, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cà Mau... 

2. Mục tiêu kinh tế - xã hội của dự án:

- Dự án này hy vọng góp phần vào việc phát triển kinh tế chung của cộng đồng, khai thác các tiềm lực tự nhiên (đất đai, nguồn nước, khí hậu...) và nhân lực, tạo thêm công ăn việc làm cho cư dân trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

- Áp dụng các thông tin khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong dự án, góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất từ quảng canh (phổ biến) có năng suất thấp sang nuôi thâm canh với hiệu quả kinh tế, năng suất cao hơn, đảm bảo sản phẩn được tiêu chuẩn hoá phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của thế giới.

3. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và trang thiết bị:

1. Cơ sở hạ tầng: 01/02/03 ha đất để xây dựng ao nuôi, ao xử lí, nhà, kho...

2. Trang thiết bị:

- Máy nổ diesel (hoặc điện lưới 2 pha, 3 pha)

- Máy bơm nước

- Hệ thống dẫn nuớc vào, ra

- Máy nén khí tăng cường oxy.

- Hệ thống quạt nước đối lưu trong ao.

- Hệ thống điện thắp sáng

- Các dụng cụ khác

3. An toàn sản xuất và vệ sinh môi truờng:

- An toàn điện: hệ thống điện sử dụng cho máy bơm, hệ thống quạt, thắp sáng... phải được thiết kế đảm bảo an toàn cho người vận hành và những người xung quanh.

- An toàn hoá chất và nhiên liệu: các hoá chất sử dụng trong cải tạo, xử lý ao nuôi và trong quá trình nuôi phải có nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, môi trường sinh thái, phải được bảo quản, sử dụng đúng qui cách. Cách ly các khu vực chứa nhiên liệu, hoá chất

- An toàn lao động và môi trường: Xây dựng qui trình chăn nuôi và vận hành sản xuất sạch và an toàn cho môi trường, con người. Giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn cho người tham gia sản xuất. đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh cho người lao động để đạt năng suất cao. Theo Việt Linh rất cần tổ chức đào tạo công nhân vận hành thiết bị theo quy trình an toàn công nghiệp, PCCC. Giảm thiểu sự cố trong sản xuất. Kiểm soát và xử lý chặt chẽ nước thải và chất thải rắn, vận hành sản xuất đúng qui trình, giảm thiểu thất thoát nguyên vật liệu

An toàn sản phẩm: đảm bảo độ an toàn thực phẩm cho sản phẩm, đảm bảo an toàn và bền vững môi trường sinh thái.

4. Công nghệ:

Nuôi công nghệp (thâm canh), ao, mương được thiết kế và quy hoạch đảm bảo chất lượng nước vào ao nuôi không bị ô nhiễm, sử dụng nguồn nước tự nhiên.

Thời gian nuôi một vụ: 4 tháng, thời gian chuẩn bị ao cho vụ kế tiếp: 1 tháng.

Nguyên liệu:

- Con giống: PL 15, đảm bảo các điều kiện: khoẻ mạnh, không nhiễm các loại bệnh.

- Thức ăn: sử dụng thức ăn công nghiệp dành cho tôm.

Nhiên liệu: Dầu DO, nhớt vận hành máy nổ

Năng lượng điện: điện thắp sáng, điện dành cho vận hành thiết bị, máy móc

Nước: Nước cung cấp cho các ao nuôi: nước tự nhiên, theo nguồn nước mặn/lợ; Nước sinh hoạt

Công nghệ nuôi tôm sú công nghiệp:

Xử lý nước và ao nuôi
Kiểm dịch

Tôm giống được vận chuyển về trang trại bằng xe đông lạnh

Cân bằng môi trường của thùng chứa tôm giống bằng nước trong ao nuôi (nhiệt độ, độ mặn...)

Thả vào ao nuôi

Thức ăn, thuốc, chất xử lý môi trường, kiểm tra

Chăm sóc và nuôi dưỡng

Thu hoạch

4. Xây dựng:

 

+ Tổ chức và kế hoạch xây dựng:

Diện tích đất được qui hoạch và bố trí phù hợp với qui trình công nghệ nuôi công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn lao động, và tiết kiệm mặt bằng. Theo Việt Linh việc bố trí cao ao nuôi được xem xét đến khả năng luân chuyển và xử lý khi có sự cố.

* Yêu cầu kĩ thuật xây dựng ao:

Hình dạng ao: Ao hình vuông, kích thước: 63m x 63 m = 3969m2

Bờ ao: Bờ ao cao1.5m; độ dốc mái bờ theo tỉ lệ: 1:1

Kế hoạch xây dựng khu trang trại:

STT Hạng mục Thời gian thực hiện
1

Khai hoang, chuẩn bị

 10 ngày
2

đào các ao + mương

45 ngày
3

Xây nhà (văn phòng), kho bãi

10 ngày
4

Hàng rào bảo vệ

3 ngày
5

Xử lý nước vào ao nuôi

5 ngày
6

Xử lý ao nuôi

15 ngày
7

Lắp đặt hệ thống cơ khí (quạt, sục khí)

5 ngày
8

Lắp đặt hệ thống điện

2 ngày
9

Lắp đặt hệ thống cấp nước vào các ao nuôi

3 ngày
10

Vận hành thử

1 ngày

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của dự án:

Theo quan điểm bố trí nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả. Trong giai đoạn đầu phân công nhân sự như sau:

- 01 quản lý kiêm kỹ thuật: điều độ công việc, kiểm tra kỹ thuật, thống kê vật tư.

- 02 công nhân trực tiếp.

6. Tài chính: (có giá trị tại thời điểm 6/2001)

Xây dựng cơ bản: 184.500.000 đồng  (không kể tiền mua/ thuê đất)

STT

Hạng mục

Giá thành (đồng)
1 Khai hoang 1 ha

4.500.000

2 Công đào đắp (đào thủ công, đánh bùn)

80.000000

3 Xây cống cấp thoát nước

10.000.000

4 Plastic tấn bờ ao

7.000.000

5 Lưới ngăn cua quanh bờ ao

1.000.000

6 Máy nổ 10 C.V

21.000.000

7 Máy bơm  nước

3.000.000

8 Nhà cửa + chòi  trại

9.500.000

9 Hệ thống cánh quạt nước

30.000.000

10 Hệ thống Oxy đáy

13.500.000

11 Chi phí phát sinh và chi phí khác

5.000.000

        Vốn lưu động nuôi 1 vụ (2 ao): 176,000,000 đồng

STT

Hạng mục

Giá thành (đồng)

1 Thuốc - hoá chất xử lý, vôi... 15,000,000
2 Con giống 15,000,000
3 Tiền nhiên liệu (xăng dầu, nhới, điện) 15,000,000
4 Tiền công (nhân công, quản lí) 20,000,000
5 Thức ăn cho tôm 90,000,000
6 Chi phí sửa chữa, và phụ tùng thiết bị  dự phòng. 9,000,000
7 Chi phí mua ngoài: điện thoại, tư vấn, chuyên chở, bốc dỡ, bán hàng... và các chi phí khác 12,000,000

7. Phân tích hiệu quả kinh tế:

Chi phí nguyên liệu và năng lượng cho  1 vụ  nuôi (3250kg sản phẩm)

Sản phẩm

Nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt, điện)

Thuốc, hoá chất xử lí, vôi...

Con giống

Thức ăn

Tôm sú

15.000.000

15.000.000

15.000.000

90.000.000

Bình quân cho 1 vụ:  135.000.000 đ  (Bình quân cho 1 kg sản phẩm: 41.538 đồng/kg)

 

        Năng suất thu hoạch: (Năng suất 2 ao/1 vụ:)

Mật độ: 25 con/m2 220.000 con
Tỉ lệ sống 60% 130.000 con
Trọng lượng tôm trung bình khi thu hoạch 25g/con
Tổng trọng lượng tôm thu hoạch 3250kg
Giá trung bình thị trường 80.000 đ/kg
Tổng doanh thu 260.000.000 đ

 

Bản quyền VietLinh ©

 

Giáo trình Nuôi tôm trong rừng đước - MĐ02: Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm

Giáo trình Nuôi tôm trong rừng đước - MĐ02: Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm được biên soạn dựa trên chương trình chi tiết mô đun Nuôi tôm trong rừng đước, giới thiệu về kiến thức và kỹ năng nuôi tôm trong rừng đước. Nội dung giáo trình gồm 5 bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo. BỘ NÔNG... Xem chi tiết


Chia sẻ bài báo này với bạn bè.


Ý kiến bạn đọc

Viết bình luận của bạn
Name:
E-mail:
Lời bình:
Insert Cancel


Các bài báo cùng chuyên mục Các bài báo cùng chuyên mục

Nuôi gia súc


Nuôi gia cầm


Nuôi các loại khác


Phòng và trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi


Trồng cây ăn trái


Trồng rau đậu, hoa màu


Trồng cây lương thực


Trồng hoa, cây cảnh


Trồng cây rừng, cây công nghiệp


Cây làm thuốc, con làm thuốc

Rau hoa quả làm thuốc (Thảo dược)


Trồng các loại cây khác


Phân bón

Phân bón và cách bón phân

Nước tưới và tưới nước

Tưới nước và tiết kiệm nước tưới

Trồng trọt, chăn nuôi theo mùa


Vật tư, trang thiết bị nông nghiệp


Bảo quản, chế biến sau thu hoạch


Các chuyên đề nông nghiệp khácNÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK
HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC
Giỏ hàng

Bạn chưa bỏ gì vào giỏ hàng

Lịch sử hóa đơn

GIÁ NÔNG SẢN
Lợn hơi
55,000/Kg
Điều hạt thô
26,000/Kg
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
21,000/Kg
Muối hạt
5,500/Kg
Muối iốt
6,000/Kg
Gà Tam Hoàng hơi
72,000/Kg
Gà Công nghiệp hơi
45,000/Kg
Thịt nạc đùi bò
220,000/Kg
Thịt bò thăn
260,000/Kg
Thịt lợn đùi
85,000/Kg
Thịt nạc
95,000/Kg
Trứng vịt
34,000/Kg
Trứng gà công nghiệp
25,000/Kg
Vừng vàng loại 1
65,000/Kg
Đậu đen loại 1
50,000/Kg

Xem giá các mặt hàng khácXem giá các mặt hàng khác

Top 5 Ecommerce Platforms To Build A Website Store In 2021
by SmartOSC Zoho
Thực Hư Chuyện Tinycat99 Lừa Đảo? Có Nên Tin Tưởng Nhà Cái Tinycat99?
by nguyenbich
Điểm cung cấp trực tiếp Máy lạnh giấu trần MITSU HEAVY nối gió giá hữu nghị
by maylanhvinhphat
Kim cương 5 ly có giá bao nhiêu? 5 ly là bao nhiêu carat?
by duyhung1123456
Chọn ổ nhẫn kim cương đẹp - Những cách chọn ổ nhẫn hảo hạng
by duyhung1123456
HOA LAN BÍ KÍP

Hoa Lan Bí Kíp #16
Chiêu số 16: Vào mùa nóng, khô, ta có thể nhúng cả chậu vào nước sạch hoặc (nếu cần) nhúng toàn thân cây lan vào nước khoảng 15 phút. Làm như vậy mỗi tháng ta có thể ngăn ngừa sâu bọ làm ổ và rửa sạch những chất khoáng tồn đọng trong chậu.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #33
Chiêu số 33: Hãy dùng giấm cất hơi (distilled) để chùi chất muối bám vào thành chậu đất.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #8
Chiêu số 8: Mua lan nên thấy hoa, khi mình thích hoa đó rồi thì giá nào cũng có thể mua miễn đừng quá mắc, không nên mua lan theo nghe nói hoặc theo sở thích người khác.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #19
Chiêu số 19: Nếu bạn đang định trồng cây lan Hồ-Điệp trên một nhánh cây thì cây nhánh cây bưởi là tốt nhất.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #41
Chiêu số 41: Chia lan với hai hay nhiều củ mầm cộng với bộ rễ hoàn hảo sẽ làm cho cây sống dễ dàng hơn.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #28
Chiêu số 28: Bạn đừng bao giờ tưới quá nhiều nước cho cây mà chỉ nên tưới nhiều lần cho cây mà thôi.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #63
Chiêu số 66: Nếu bạn muốn khử trùng mà không dùng đến lửa thì dùng 10% thuốc tẩy giặt Chlorox (bleach) hay 3% nước Oxy già (H2O2) pha với nước.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #20
Chiêu số 20: Sau khi tưới cây lan xong, nghiêng chậu cho nước dư thừa đổ ra ngoài hết.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #3
Chiêu số 3 : Không nên thử nghiệm qua nhiều loại phân trong thời gian ngắn.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #16
Chiêu số 16: Vào mùa nóng, khô, ta có thể nhúng cả chậu vào nước sạch hoặc (nếu cần) nhúng toàn thân cây lan vào nước khoảng 15 phút. Làm như vậy mỗi tháng ta có thể ngăn ngừa sâu bọ làm ổ và rửa sạch những chất khoáng tồn đọng trong chậu.theo hoalanvietnam.org

chợ nông sản

Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

Tham gia ngay

KỸ THUẬT THỦY SẢN

Kỹ thuật nuôi tômPhòng & trị bệnh


Kỹ thuật nuôi cá


Kỹ thuật nuôi các loại thủy hải sản khác


Môi trường nước


Nuôi thủy sản theo mùa


Vật tư & trang thiết bị: thuốc, hóa chất xử lý môi trường, thức ăn, dụng cụ, thiết bị


Nuôi thủy sản theo luật và tiêu chuẩn


An toàn thực phẩm thủy hải sản


Các chuyên đề khác

Video clip nông nghiệp, thủy sản
Hỏi - đáp, thảo luận
Tin tức về các kỹ thuật mới
Các cơ quan khuyến nông - ngư
Các cơ sở đào tạo & nghiên cứu
Sách, giáo trình và website

WEBSITE LIÊN KẾT