Mời các bạn chia sẻ tài liệu cho cộng đồng!

Chọn tài liệu:          Danh mục:   

Mô tả tài liệu:    


- Tổng số tài liệu được chia sẻ: 1057791

Tìm tài liệu

Tài liệuDanh mụcNgười đăngNgày đăng
Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ: Tập 2 (Phần 2) Giáo trình Hóa học, Cơ sở Hóa học hữu cơ, Hợp chất dị vòng, Hợp chất cao phân tử, Danh pháp ankaloit, Cấu tạo ankaloit,Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ: Tập 2 (Phần 2),Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:29 PM
Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 1 Tư tưởng kinh tế, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Tư tưởng kinh tế thời cổ, Tư tưởng kinh tế thời trung cổ, Tư tưởng kinh tế phương Đông, Tư tưởng kinh tế phương Tây,Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 1,Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học 9/3/2016 5:31:29 PM
Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 2 Tư tưởng kinh tế, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Tư tưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa, Học thuyết kinh tế, Học thuyết kinh tế tư bản cổ điển, Học thuyết kinh tế tư sản tầm thường,Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 2,Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 1 Hóa học phân tích định lượng, Giáo trình Hóa học phân tích định lượng, Sai số trong phân tích định lượng, Phân tích theo phương pháp thống kê, Phương pháp phân tích thể tích, Nguyên tắc phương pháp phân tích thể tích,Giáo trình Hóa học phân tích định lượng 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2 Hóa học phân tích định lượng, Giáo trình Hóa học phân tích định lượng, Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử, Phương pháp chuẩn độ kết tủa, Trường hợp chuẩn độ đối xứng, Chuẩn độ hỗn hợp,Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:30 PM
Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1 Dạy Đạo đức ở tiểu học, Giáo trình Dạy Đạo đức ở tiểu học, Đại cương về đạo đức, Đạo đức học, Phạm trù cơ bản của đạo đức, Quan hệ đạo đức với ý thức,Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1,Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học 9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2 Dạy Đạo đức ở tiểu học, Giáo trình Dạy Đạo đức ở tiểu học, Phương pháp dạy Đạo đức ở tiểu học, Phương tiện dạy Đạo đức ở tiểu học, Hình thức dạy Đạo đức ở tiểu học, Đặc điểm môn Đạo đức ở tiểu học,Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2,Khoa Học  9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1 Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Cơ sở nghiên cứu khoa học,Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu kho 9/3/2016 5:31:31 PM
Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2 Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, Giai đoạn nghiên cứu khoa học, Đánh giá nghiên cứu khoa học, Tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học, Làm bài nghiên cứu khoa học,Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa  9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 1 Phương pháp dạy học Vật lí, Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí, Dạy Vật lí ở trường THPT, Đại cương Phương pháp dạy học Vật lí, Nhiệm vụ dạy học Vật lí, Mục tiêu dạy học Vật lí,Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 1,Khoa Học Xã Hộ 9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phần 2 Phương pháp dạy học Vật lí, Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí, Phương pháp thuyết trình trong dạy Vật lí, Phương pháp đàm thoại trong dạy Vật lí, Tổ chức dạy học Vật lí, Kế hoạch dạy học Vật lí,Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí (ở trường THPT): Phầ 9/3/2016 5:31:32 PM
Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1 Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Giáo trình Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Xã hội chủ nghĩa sơ khai, Xã hội chủ nghĩa ở nước Anh, Xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVI, Xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVII,Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1,Khoa Học Xã Hội,T 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 2 Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Giáo trình Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa ở Pháp, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa TK XVIII, Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa TK XIX, Học thuyết tư tưởng Xã hội chủ nghĩa,Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ ngh 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên) Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình Thực hành phân tích định lượng, Chuẩn độ axit yếu, Chuẩn độ bazơ yếu, Chuẩn độ đa axit, Chuẩn độ đo bazơ,Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên),Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học 9/3/2016 5:31:33 PM
Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 - Trần Thị Yến (chủ biên) Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình Thực hành phân tích định lượng, Định lượng Fe bằng phương pháp pemanganat, Định lượng đồng bằng phương pháp Iot, Chuẩn độ kết tủa, Chuẩn độ phức chất,Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 - Trần Thị Yế 9/3/2016 5:31:34 PM
Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 1 Ngữ pháp tiếng Việt, Tài liệu tham khảo Ngữ pháp tiếng Việt, Thành tựu nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Loại trong tiếng Việt, Nghĩa của loại trong tiếng Việt,Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần  9/3/2016 5:31:34 PM
Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 2 Ngữ pháp tiếng Việt, Tài liệu tham khảo Ngữ pháp tiếng Việt, Câu không chủ ngữ, Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Cấu trúc thông báo câu tiếng Việt, Cặp phụ từ trong tiếng Việt,Ebook Tài liệu tham khảo về Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 2,Khoa Học Xã Hội,Ngôn ngữ  9/3/2016 5:31:34 PM
(NB) Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 1 Chiến thuật từng người trong chiến đấu, Giáo trình Chiến thuật trong chiến đấu, Động tác đứng trong chiến đấu, Vận động trong chiến đấu, Lợi dụng địa hình trong chiến đấu, Lợi dụng địa vật trong chiến đấu,(NB) Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến  9/3/2016 5:31:35 PM
Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2 Chiến thuật từng người trong chiến đấu, Giáo trình Chiến thuật trong chiến đấu, Chiến thuật cá nhân chiến đấu, Cá nhân chiến đấu trong tấn công, Cá nhân chiến đấu trong phòng ngự, Phòng ngự ban đêm,Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2, 9/3/2016 5:31:35 PM
Pháp luật đại cương - Phạm Thị Thu Thanh Pháp luật đại cương, Văn bản quy phạm pháp luật, Phân loại văn bản quy phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật, Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật,Pháp luật đại cương - Phạm Thị Thu Thanh,Kinh Tế - Quản Lý,Luật học 9/3/2016 5:31:36 PM
Trang: 52883  52884  52885  52886  52887  52888  52889  52890  

Trồng rau đậu, hoa màu


Cây làm thuốc, con làm thuốc

Rau hoa quả làm thuốc (Thảo dược)


Nước tưới và tưới nước

Tưới nước và tiết kiệm nước tưới

Bảo quản, chế biến sau thu hoạchNÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK
HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC
Giỏ hàng

Bạn chưa bỏ gì vào giỏ hàng

Lịch sử hóa đơn

GIÁ NÔNG SẢN
Lợn hơi
55,000/Kg
Điều hạt thô
26,000/Kg
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
21,000/Kg
Muối hạt
5,500/Kg
Muối iốt
6,000/Kg
Gà Tam Hoàng hơi
72,000/Kg
Gà Công nghiệp hơi
45,000/Kg
Thịt nạc đùi bò
220,000/Kg
Thịt bò thăn
260,000/Kg
Thịt lợn đùi
85,000/Kg
Thịt nạc
95,000/Kg
Trứng vịt
34,000/Kg
Trứng gà công nghiệp
25,000/Kg
Vừng vàng loại 1
65,000/Kg
Đậu đen loại 1
50,000/Kg

Xem giá các mặt hàng khácXem giá các mặt hàng khác

Các lưu ý lúc mẫu mã phòng bếp mà bạn rất dễ bỏ qua
by giaydep2306
Bất động sản Thanh Hà Cienco 5 ghi nhận nhiều sự quan tâm của giới đầu tư
by nguyentienboidp
Những lưu ý khi lái xe đường dài
by canhk9c
Tuyệt chiêu kinh doanh buôn bán online ai cũng nên biết
by lemai567
Điều hòa âm trần Daikin Inverter - Chính hãng mới 100%
by tranganhsao
HOA LAN BÍ KÍP

Hoa Lan Bí Kíp #19
Chiêu số 19: Nếu bạn đang định trồng cây lan Hồ-Điệp trên một nhánh cây thì cây nhánh cây bưởi là tốt nhất.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #4
Chiêu số 4: Không nên di chuyển, dời đổi thường xuyên cây lan.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #76
Chiêu số 76: Luôn nhớ rằng nếu ít nước, lan sẽ không chết, nhưng quá ướt, lan sẽ bị thối rễ và chết. Quá nhiều phân bón sẽ làm cháy lá, cháy rễ.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #63
Chiêu số 66: Nếu bạn muốn khử trùng mà không dùng đến lửa thì dùng 10% thuốc tẩy giặt Chlorox (bleach) hay 3% nước Oxy già (H2O2) pha với nước.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #81
Chiêu số 81: Tưới nước tùy thuộc vào nhiệt độ và vật liệu trồng lan và chậu to hay nhỏ.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #46
Chiêu số 46: Quan trọng nhất vẫn là thoáng khí vì sẽ gỉảm thiểu bệnh tật gây ra vì tưới quá nhiều, hay vì quá nóng hay quá ẩm. Nên kiếm một cái quạt nhỏ cho những cây để trong nhà.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #83
Chiêu số 83: Nước tưới không nên dùng nước đã qua hệ thống lọc bằng muối (Soft water)theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #58
Chiêu số 58: Dùng xà-phòng nước hiệu Peppermint oil& castille (có bán tại cửa hàng thực phẩm) làm chất chống sâu bọ thật an toàn và hữu hiệu. Pha 1 thìa cà-phê vào 1 quart (¼ gallon hay 1 lít) nước trong bình xịt tay và xịt vào chỗ bị sâu bọ cắn cho đến khi tận diệt. Hữu hiệu nhất đối với sâu bọ thân mềm.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #46
Chiêu số 46: Quan trọng nhất vẫn là thoáng khí vì sẽ gỉảm thiểu bệnh tật gây ra vì tưới quá nhiều, hay vì quá nóng hay quá ẩm. Nên kiếm một cái quạt nhỏ cho những cây để trong nhà.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #7
Chiêu số 7: Từ từ mua lan, không nên mua một lúc nhiều cây quá, hãy trồng thử một năm xem mình yêu thích lan tới mức độ nào.theo hoalanvietnam.org

chợ nông sản

Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

Tham gia ngay

KỸ THUẬT THỦY SẢN

Kỹ thuật nuôi tômKỹ thuật nuôi cá


Các chuyên đề khác

Video clip nông nghiệp, thủy sản
Hỏi - đáp, thảo luận
Tin tức về các kỹ thuật mới
Các cơ quan khuyến nông - ngư
Các cơ sở đào tạo & nghiên cứu
Sách, giáo trình và website

WEBSITE LIÊN KẾT