Phần I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1. Lịch sử nghiên cứu
1.1. Các công trình nghiên cứu bò sát ở Việt Nam
1.2. Lịch sử nghiên cứu bò sát ở tỉnh Đồng Tháp
1.3. Tình hình mua bán rắn thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Chương 2. Thời gian, đối tượng, địa điểm và phương pháp nghiên cứu
2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.4. Tư liệu nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
2.5.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.5.3. Phương pháp nuôi thử nghiệm
2.5.4. Xử lý và thống kê số liệu
Chương 3. Đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842)
3.1. Vị trí phân loại
3.2. Đặc điểm hình thái của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842)
3.3. Đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842)
3.3.1. Đặc điểm dinh dưỡng
3.3.1.1. Thành phần thức ăn
3.3.1.2. Độ no
3.3.2. Đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842)
3.3.2.1. Nơi ở và nơi kiếm ăn
3.3.2.2. Nơi đẻ
3.3.2.3. Tập tính bắt mồi
3.3.2.4. Tập tính tự vệ
3.3.2.5. Hiện tượng lột da
3.3.2.6. Đặc điểm sinh sản
* Đặc điểm sinh sản ngoài tự nhiên
* Đặc điểm sinh sản trong điều kiện nuôi
Chương 4. Kỹ thuật nuôi thử nghiệm rắn Ri voi - Enhydris bocourti
(Gray, 1842) tại hộ gia đình
4.1. Mô tả dụng cụ nuôi
4.1.1. Nuôi trong hồ kiếng, lu, khạp
4.1.2. Nuôi trong bể xi măng
4.1.3. Nuôi trong ao
4.2. Điều kiện vô sinh
4.2.1. Nhiệt độ
4.2.2. Độ ẩm
4.2.3. Ánh sáng
4.3. Các nhân tố khác
4.3.1. Nước
4.3.2. Cảnh quan
4.4. Con giống
4.5. Đặc điểm dinh dưỡng trong điều kiện nuôi
4.5.1. Thành phần thức ăn và cách thức cho rắn Ri voi ăn mồi
4.5.2. Khối lượng thức ăn
4.5.3. Thời gian rắn thường ăn mồi trong ngày
4.5.4. Sự tăng trưởng của rắn Ri voi trong điều kiện nuôi
4.6. Cách chăm sóc rắn Ri voi
4.7. Thời gian thu hoạchTrích từ: http://tailieufree.vn